หน้าหลัก
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง : www.thungtor.go.th
 
 
  รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565     รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565     ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนสุวรรณ ๒ (ตอน 2) หมู่ที่ 6      
 
 
 

 

 รพ.สต.ทุ่งต่อ ซึ่งได้เข้ามาตรวจสุขภาพฟันให้แก่ เด็กเล็ก ศพด.ตำบลทุ่งต่อ พร้อมทาฟลูออไรด์วานิชเพื่อป้องกันฟันผุให้แก่เด็ก ๆ ...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลฯ...

อบต.ทุ่งต่อ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง...

จัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ...


รพ.สต.ทุ่งต่อ ซึ่งได้เข้ามาตรวจสุขภาพฟันให้แก่ เด็กเล็ก ศพด.ตำบลทุ่งต่อ พร้อมทาฟลูออไรด์วานิชเพื่อป้องกันฟันผุให้แก่เด็ก ๆ ...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลฯ...

อบต.ทุ่งต่อ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง...

จัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ...

จัดประชุมและเตรียมสถานที่สำหรับจัดงานวันเด็กแห่งชาติ...

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ...

เชิญชวนน้องๆ หนู มารวมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ที่อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งต่อ...

จัดกิจกรรมวันปีใหม่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ...

 

 
 
16 ม.ค. 2566 ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา
16 ม.ค. 2566 คำสั่ง ระบบสําหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 ม.ค. 2566 ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่...
16 ม.ค. 2566 ประกาศ วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566
11 ม.ค. 2566 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
15 มี.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...
21 พ.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างห้องน้ำอาคารที่ทำการอ...
21 ก.ย. 2565 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทา...
21 ก.ย. 2565 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ต...
19 ก.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าฝายน้ำล้...
Loading...
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายไตรมาส
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
 
งานกิจการสภา
 
คำสั่ง
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
 
 
แบบประเมิน lpa
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 333803 คน ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563