วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2566
เช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง และเต้นท์ โต๊ะและเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ซื้อของรางวัลสำหรับเล่นเกมส์ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP 170A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมอุปกรณ์สำหรับจ่ายไฟให้กับตัวกระจายสัญญาณ Wifi โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ธ.ค. 2565
ซื้อลวดอลูมิเนียมและสายไฟ VAF โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาระหว่างอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมปั๊มหอยโข่งและมอเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
เช่าโต๊ะและเก้าอี้ โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลพบประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 5.5 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง