หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง : www.thungtor.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายสมัคร ตันกุลโรจน์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ  
  โทร. 087-2750900  
 
นายบุญเลิศ ไชยคช นางสาวจิตรลดา พรายพรรณ นายชวน คลายทุกข์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ
โทร.   081-7479194     โทร.  089-9703743       โทร.  082-8309327     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 327700 คน ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563