หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง : www.thungtor.go.th
 
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  24 ม.ค. 2565    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 138
  16 ก.ย. 2564    ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 155
  30 มี.ค. 2564    แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.64-มิ.ย.64) 142
  23 ธ.ค. 2563    แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.64-มี.ค.64) 138
  7 ต.ค. 2563    แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.63-ธ.ค.63) 146
  24 มิ.ย. 2563    แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63) 134
  27 มี.ค. 2563    แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63) 141
  26 ธ.ค. 2562    แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63) 142
  8 ต.ค. 2562    แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62) 142
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 327678 คน ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563