หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง : www.thungtor.go.th
 
 ประกาศ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  15 ก.ย. 2566    ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต. ทุ่งต่อ สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2566 10
  11 ก.ย. 2566    ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 0
  11 ก.ย. 2566    ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 0
  7 ก.ย. 2566    ประกาศอำเภอห้วยยอด เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 0
  29 ส.ค. 2566    ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ 6
  15 ส.ค. 2566    ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต. ทุ่งต่อ สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2566 2
  9 ส.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 0
  9 ส.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566. 0
  3 ส.ค. 2566    ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต. ทุ่งต่อ สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2566. 0
  27 ก.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 0

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 357157 คน ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563