หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง : www.thungtor.go.th
 
 ประกาศ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  22 ก.ย. 2565    ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งต่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี 2565 3
  22 ก.ย. 2565    ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งต่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี 2565 3
  20 ก.ย. 2565    ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งต่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่2) ประจำปี 2565 5
  20 ก.ย. 2565    ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ทุ่งต่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่2) ประจำปี 2565 5
  16 ก.ย. 2565    ประกาศ นัดประชุมสภา อบต.ทุ่งต่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่1) ประจำปี 2565 3
  16 ก.ย. 2565    ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ทุ่งต่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่1) ประจำปี 2565 5
  29 ส.ค. 2565    ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งต่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่1) ประจำปี 2565 3
  25 ส.ค. 2565    ประกาศ นัดประชุมสภา อบต.ทุ่งต่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่2) ประจำปี 2565 8
  25 ส.ค. 2565    ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ทุ่งต่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่2) ประจำปี 2565 3
  19 ส.ค. 2565    ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งต่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่1) ประจำปี 2565 3

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 289895 คน ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563