หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง : www.thungtor.go.th
 
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 ธ.ค. 2564    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 111
  30 ธ.ค. 2563    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ทุ่งต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 103
  26 ธ.ค. 2562    ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2562 114
  26 ธ.ค. 2562    ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2562 104
  28 ธ.ค. 2561    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ทุ่งต่อ ประจำปีงบประมาณ 2561 103
  5 มิ.ย. 2561    ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ทุ่งต่อ ประจำปี 2561 107
  5 มิ.ย. 2561    ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน อบต.ทุ่งต่อ ประจำปี 2561 100
  28 เม.ย. 2560    ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ปี 2560 103
  28 เม.ย. 2560    ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ปี 2560 100
  28 พ.ย. 2559    ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.ทุ่งต่อ ปี 2559 98
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 267352 คน ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563