หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง : www.thungtor.go.th
 
 แผนอัตรากำลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  18 ต.ค. 2565    ประกาศ เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่4 พ.ศ.2565) 38
  25 พ.ค. 2565    แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 3 125
  28 ต.ค. 2564    แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2 117
  13 พ.ค. 2564    ประกาศกำหนดโครงสร้างการเเบ่งส่วนราชการเเละอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ 145
  13 พ.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 149
  13 พ.ค. 2564    ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) ครั้งที่ 1 146
  21 ต.ค. 2563    แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 148
  21 ต.ค. 2563    ประกาศใช้เเผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 143
  29 ธ.ค. 2560    แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) 147
  4 ก.ค. 2560    แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) 153
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 327697 คน ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563