หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง : www.thungtor.go.th
 
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 ต.ค. 2565    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 39
  10 ก.ย. 2563    ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ เรื่อง งบประมาณราย่ายประจำปี 2564 149
  15 ต.ค. 2562    ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ เรื่อง งบประมาณราย่ายประจำปี 2563 147
  17 ก.ย. 2561    ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ ประจำปี 2562 144
  16 พ.ย. 2560    ประกาศการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 143
  21 ก.ย. 2560    ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 135
  17 ต.ค. 2559    ประกาศการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 141
  26 ก.ย. 2559    ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 149
  22 ธ.ค. 2558    ประกาศการรับ-จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ 141
  24 ก.ย. 2558    ประกาศใ้ช้ข้อบัญญัติ อบต.ทุ่งต่อ ประจำปี 2559 149
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 327689 คน ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563