หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง : www.thungtor.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  29 เม.ย. 2564    ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2564 117
  23 มี.ค. 2563    ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563 106
  26 ธ.ค. 2562    ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2562 107
  14 มิ.ย. 2562    ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 100
  2 พ.ค. 2562    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ.2562 101
  2 พ.ค. 2562    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562 99
  1 ส.ค. 2561    ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 106
  1 ส.ค. 2561    แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 104
  2 เม.ย. 2561    ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 100
  2 เม.ย. 2561    ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 102

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 267287 คน ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563