หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง : www.thungtor.go.th
 
 รายงานการประชุม
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  19 ธ.ค. 2565    ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งต่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่2 ประจำปี 2565 0
  22 ก.ย. 2565    ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งต่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี 2565 11
  20 ก.ย. 2565    ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งต่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่2) ประจำปี 2565 14
  29 ส.ค. 2565    ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งต่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่1) ประจำปี 2565 14
  19 ส.ค. 2565    ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งต่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่1) ประจำปี 2565 12
  30 มิ.ย. 2565    ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งต่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่1) ประจำปี 2565 10
  11 เม.ย. 2565    ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งต่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่2) ประจำปี 2565 วันที่ 24 ม.ค. 2565 13
  24 ม.ค. 2565    ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งต่อ ครั้งแรก วันที่ 5 ม.ค. 2565 13
  24 ม.ค. 2565    ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งต่อ สมัยสามัญ สมัยที่1 (ครั้งที่1) ประจำปี 2565 วันที่ 10 ม.ค. 2565 10
  1 ต.ค. 2564    การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 27 กันยายน 2564 103

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 327669 คน ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563