หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง : www.thungtor.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 ต.ค. 2564    การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 27 กันยายน 2564 55
  27 ก.ย. 2564    ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2564 60
  7 ก.ย. 2564    ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2564 61
  27 ส.ค. 2564    ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2564 56
  29 มิ.ย. 2564    ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2564 63
  29 มิ.ย. 2564    ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2564 66
  27 มี.ค. 2563    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ เรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ปี 2563 102
  23 มี.ค. 2563    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 87
  14 ก.พ. 2563    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 90
  25 ธ.ค. 2562    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ เรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖ 78

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 267312 คน ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563