หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง : www.thungtor.go.th
 
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 ม.ค. 2566    สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 (ปีงบประมาณ 2566) 0
  6 ธ.ค. 2565    สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ปีงบประมาณ 2566) 8
  1 พ.ย. 2565    สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 (ปีงบประมาณ 2566) 0
  3 ต.ค. 2565    สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565(ปีงบประมาณ 2565) 47
  1 ก.ย. 2565    สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ปีงบประมาณ 2565) 64
  1 ส.ค. 2565    สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ปีงบประมาณ 2565) 77
  1 ก.ค. 2565    สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 (ปีงบประมาณ 2565) 88
  1 มิ.ย. 2565    สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ปีงบประมาณ 2565) 118
  1 เม.ย. 2565    สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 (ปีงบประมาณ 2565) 172
  1 มี.ค. 2565    สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ปีงบประมาณ 2565) 152

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 327661 คน ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563