หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง : www.thungtor.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  16 ม.ค. 2566    ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา 8
  16 ม.ค. 2566    คำสั่ง ระบบสําหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 4
  16 ม.ค. 2566    ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ พ.ศ. 2566 3
  16 ม.ค. 2566    ประกาศ วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 3
  24 พ.ย. 2565    เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 19
  9 พ.ย. 2565    ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ยกเลิกกำหนดเขตโรคระบาดชนิดโรคลิมปี สกิน ในสัตว์ชนิด โค กระบือ 27
  8 พ.ย. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ เรื่องประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 50
  8 พ.ย. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ เรื่องประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 28
  4 พ.ย. 2565    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 48
  20 ต.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง ตรวจรับพัสดุโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าฝายน้ำล้น หมู่ 3 26

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 327696 คน ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563