หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง : www.thungtor.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  15 ก.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 18
  12 ก.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 21
  26 ส.ค. 2565    รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment Annual Report 2021) 21
  23 ส.ค. 2565    ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 26
  12 ก.ค. 2565    อบต.ทุ่งต่อ และ ศพด.ตำบลทุ่งต่อ ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดทุ่งต่อ 48
  30 มิ.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ พ.ศ. 2565 9
  24 มิ.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 52
  11 มิ.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินการแผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 66
  1 มิ.ย. 2565    จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71
  9 พ.ค. 2565    คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน อบต.ทุ่งต่อ 68

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 267350 คน ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563