องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง : www.thungtor.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

   
  นายสมัคร ตันกุลโรจน์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ  
  โทร. 087-2750900  
 
นายบุญเลิศ ไชยคช นางสาวจิตรลดา พรายพรรณ นายชวน คลายทุกข์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ
โทร.   081-7479194     โทร.  089-9703743       โทร.  082-8309327