องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง : www.thungtor.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

     องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอห้วยยอด  มีระยะทางไปตามถนนเพชรเกษมถนนเลี่ยงเมือง  ประมาณ  8  กิโลเมตร  อยู่ห่างจากจังหวัดตรังตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403  ระยะทาง  26  กิโลเมตร  และห่างจากกรุงเทพมหานคร  800  กิโลเมตร

       อาณาเขตและเขตติดต่อ  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ  มีพื้นที่  30.97  ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

       องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบแบบลูกคลื่นเนินเตี้ยๆ  จากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก  มีคลองท่าประดู่ไหลผ่านบริเวณรอยต่อหมู่ที่  1  และหมู่ที่  6  สภาพภูมิอากาศมี  2  ฤดู  คือ  ฤดูร้อนกับฤดูฝน  โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคม  จะเริ่มมีฝนตกมากติดต่อกันไปถึงเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม  ซึ่งจะมีฝนตกหนัก