หน้าหลัก
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง : www.thungtor.go.th
 
 
  ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ ๔๔-๐๐๓ สายบ้านนาต้นพร้าว (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ ๕ บ้านนาต้นพร้าว ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง     ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ ๔๔-๐๐๑๗ สายลานกระทิงซอย ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านท่าประดู่ ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง     ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง      
 
 
 

 

 อบต.ทุ่งต่อ และ ศพด.ตำบลทุ่งต่อ ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดทุ่งต่อ ...

ศพด.ตำบลทุ่งต่อ นำเด็กเล็กทำกิจกรรม ณ ศูนย์เรียนรู้ตำบลทุ่งต่อ (วัดทุ่งต่อ)...

ชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งต่อ ร่วมแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรัง ...

ซ่อมแซมถนนสายหนองไทร-ควนออก หมู่ 3,7 ตำบลทุ่งต่อ...


อบต.ทุ่งต่อ และ ศพด.ตำบลทุ่งต่อ ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดทุ่งต่อ ...

ศพด.ตำบลทุ่งต่อ นำเด็กเล็กทำกิจกรรม ณ ศูนย์เรียนรู้ตำบลทุ่งต่อ (วัดทุ่งต่อ)...

ชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งต่อ ร่วมแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรัง ...

ซ่อมแซมถนนสายหนองไทร-ควนออก หมู่ 3,7 ตำบลทุ่งต่อ...

แจกถุงยังชีพผู้ป่วยติดเตียง...

ประชุมผู้ปกครองเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ...

กองช่าง อบต.ทุ่งต่อ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่8...

กองช่าง อบต.ทุ่งต่อ ลงซ่อมแซมไฟฟ้าริมทาง หมู่ที่ 8...

 

 
 
15 ก.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
12 ก.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน...
26 ส.ค. 2565 รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance ...
23 ส.ค. 2565 ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
12 ก.ค. 2565 อบต.ทุ่งต่อ และ ศพด.ตำบลทุ่งต่อ ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดทุ่งต่อ
21 ก.ย. 2565 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทา...
21 ก.ย. 2565 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ต...
19 ก.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าฝายน้ำล้...
19 ก.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายควนโรงพระ-ควนมังค่า ห...
19 ก.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายบายพาส ซอย 3 (ตอน 2) หมู่ 2
Loading...
 
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายไตรมาส
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 
 
แบบประเมิน lpa
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 267347 คน ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563