หน้าหลัก
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง : www.thungtor.go.th
 
 
  เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566     ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างห้องน้ำอาคารที่ทำการอบต.ทุ่งต่อ หมู่ 6     ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ยกเลิกกำหนดเขตโรคระบาดชนิดโรคลิมปี สกิน ในสัตว์ชนิด โค กระบือ      
 
 
 

 

 ร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล...

นายสมัคร ตันกุลโรจน์ นายก อบต.ทุ่งต่อ ลงพื้นที่ตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก)...

การจัดการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ศพด.ตำบลทุ่งต่อ...

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยฯ ร่วมกับทีมรพ.สต. อสม. เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565...


ร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล...

นายสมัคร ตันกุลโรจน์ นายก อบต.ทุ่งต่อ ลงพื้นที่ตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก)...

การจัดการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ศพด.ตำบลทุ่งต่อ...

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยฯ ร่วมกับทีมรพ.สต. อสม. เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565...

นายก อบต.พร้อมผู้นำและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำความสะอาดล้างโรงกรองน้ำประปาบางแคร่ เพื่อพัฒนาระบบประปาผลิตนํ้าที่สะอาดให้แก่คนทุ่งต่อ...

พิธีแสดงพระธรรมเทศนา คัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ...

นายสมัคร ตันกุลโรจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ คณะผู้บริหาร พร้อมพนักงาน ครู และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมงานลอยกระทง ณ สะพานตอเคียน บ้านต้นใต้ขี้ใต้ ตำบลทุ่งต่อ...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ กิจกรรมประเพณีลอยกระทง วิธีทำกระทง ...

 

 
 
24 พ.ย. 2565 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปล...
9 พ.ย. 2565 ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ยกเลิกกำหนดเขตโรคระบาดชนิดโรคลิมปี สกิน ในสั...
8 พ.ย. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ เรื่องประกาศผลการสรรหาและเลือกสร...
8 พ.ย. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ เรื่องประกาศผลการสรรหาและเลือกสร...
4 พ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปร...
21 พ.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างห้องน้ำอาคารที่ทำการอ...
21 ก.ย. 2565 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทา...
21 ก.ย. 2565 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ต...
19 ก.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าฝายน้ำล้...
19 ก.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายควนโรงพระ-ควนมังค่า ห...
Loading...
 
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายไตรมาส
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินงาน
ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
 
งานกิจการสภา
 
คำสั่ง
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 
 
แบบประเมิน lpa
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 289897 คน ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563