โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง : www.thungtor.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


รพ.สต.ทุ่งต่อ ซึ่งได้เข้ามาตรวจสุขภาพฟันให้แก่ เด็กเล็ก ศพด.ตำบลทุ่งต่อ พร้อมทาฟลูออไรด์วานิชเพื่อป้องกันฟันผุให้แก่เด็ก ๆ


วันที่ 20 มกราคม 2566 อบต.ทุ่งต่อ ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.ทุ่งต่อ ซึ่งได้เข้ามาตรวจสุขภาพฟันให้แก่ เด็กเล็ก ศพด.ตำบลทุ่งต่อ พร้อมทาฟลูออไรด์วานิชเพื่อป้องกันฟันผุให้แก่เด็ก ๆ