โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง : www.thungtor.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


จัดประชุมและเตรียมสถานที่สำหรับจัดงานวันเด็กแห่งชาติ


วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566 นายสมัคร  ตันกุลโรจน์ นายก อบต.ทุ่งต่อ เรียกประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล /และพนักงานจ้าง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ