โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง : www.thungtor.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566


อบต.ทุ่งต่อ ตั้งด่านชุมชน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุภายในชุมชน ตลอด 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยตั้งด่านขึ้นบริเวณถนนกัลปศาสตร์ (ข้างโรงเรียนบ้านทุ่งต่อ) เพื่ออำนวยความสะดวก และบริการแก่ประชาชน
โดยตลอด 7 วัน ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น </td>
                         </tr>
                                                 </table>
                       </td>
                     </tr>
                    </table><br>
<br>

                    <table width=