โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง : www.thungtor.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยฯ ร่วมกับทีมรพ.สต. อสม. เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ มอบหมาย นางสาวจิตรลดา พรายพรรณ รองนายก, นายมนพ อินนุรักษ์ ประธานสภาฯ และ นายปิยะกานต์ เกื้อจันทร์ ปลัด อบต. ร่วมกับทีม รพ.สต. อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยฯ  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565