โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง : www.thungtor.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กองช่าง อบต.ทุ่งต่อ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่8


วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายสมัคร ตันกุลโรจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางสาธารณะหมู่ที่8 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งต่อ