โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง : www.thungtor.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 17 มิ.ย. 2565

แจกถุงยังชีพผู้ป่วยติดเตียง

(ผู้อ่าน 68 คน)

วันที่ 27 เม.ย. 2565

กองช่าง อบต.ทุ่งต่อ พัฒนาหน้าฝายน้ำล้น

(ผู้อ่าน 85 คน)

วันที่ 19 เม.ย. 2565

กองช่าง อบต.ทุ่งต่อ ปรับปรุงเมนประปา ม.5

(ผู้อ่าน 92 คน)

วันที่ 18 เม.ย. 2565

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

(ผู้อ่าน 68 คน)

วันที่ 2 มิ.ย. 2564

เพาะต้นกล้า โครงการ 1 ต้นกล้า 1 เยาวชน

(ผู้อ่าน 259 คน)

วันที่ 7 ม.ค. 2564

ขอความร่วมมือ งดการเผาขยะในที่โล่ง

(ผู้อ่าน 37 คน)

วันที่ 4 ม.ค. 2564

ซ่อมแซมไฟฟ้าริมทาง หมู่ 1-8 ตำบลทุ่งต่อ

(ผู้อ่าน 155 คน)

วันที่ 16 ต.ค. 2562

โครงการจัดงานประเพณีลากพระ ประจำปี 2562

(ผู้อ่าน 229 คน)

วันที่ 13 เม.ย. 2562

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

(ผู้อ่าน 213 คน)

วันที่ 14 พ.ย. 2561

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล

(ผู้อ่าน 210 คน)

วันที่ 29 ต.ค. 2561

โครงการลากพระ ประจำปี พ.ศ.2561

(ผู้อ่าน 201 คน)

วันที่ 22 มี.ค. 2561

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ อบต.ทุ่งต่อ

(ผู้อ่าน 215 คน)

วันที่ 15 ม.ค. 2561

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

(ผู้อ่าน 186 คน)

วันที่ 16 ม.ค. 2560

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

(ผู้อ่าน 178 คน)

วันที่ 18 เม.ย. 2559

กิจกรรม : กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

(ผู้อ่าน 185 คน)

No results found

เลื่อนลง