โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง : www.thungtor.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 28 พ.ย. 2565

ร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล

(ผู้อ่าน 23 คน)

วันที่ 17 มิ.ย. 2565

แจกถุงยังชีพผู้ป่วยติดเตียง

(ผู้อ่าน 118 คน)

วันที่ 27 เม.ย. 2565

กองช่าง อบต.ทุ่งต่อ พัฒนาหน้าฝายน้ำล้น

(ผู้อ่าน 117 คน)

วันที่ 19 เม.ย. 2565

กองช่าง อบต.ทุ่งต่อ ปรับปรุงเมนประปา ม.5

(ผู้อ่าน 121 คน)

วันที่ 18 เม.ย. 2565

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

(ผู้อ่าน 100 คน)

วันที่ 2 มิ.ย. 2564

เพาะต้นกล้า โครงการ 1 ต้นกล้า 1 เยาวชน

(ผู้อ่าน 296 คน)

วันที่ 7 ม.ค. 2564

ขอความร่วมมือ งดการเผาขยะในที่โล่ง

(ผู้อ่าน 62 คน)

วันที่ 4 ม.ค. 2564

ซ่อมแซมไฟฟ้าริมทาง หมู่ 1-8 ตำบลทุ่งต่อ

(ผู้อ่าน 183 คน)

วันที่ 16 ต.ค. 2562

โครงการจัดงานประเพณีลากพระ ประจำปี 2562

(ผู้อ่าน 258 คน)

วันที่ 13 เม.ย. 2562

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

(ผู้อ่าน 243 คน)

วันที่ 14 พ.ย. 2561

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล

(ผู้อ่าน 238 คน)

วันที่ 29 ต.ค. 2561

โครงการลากพระ ประจำปี พ.ศ.2561

(ผู้อ่าน 224 คน)

วันที่ 22 มี.ค. 2561

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ อบต.ทุ่งต่อ

(ผู้อ่าน 241 คน)

วันที่ 15 ม.ค. 2561

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

(ผู้อ่าน 208 คน)

วันที่ 16 ม.ค. 2560

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

(ผู้อ่าน 201 คน)

วันที่ 18 เม.ย. 2559

กิจกรรม : กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

(ผู้อ่าน 211 คน)

No results found

เลื่อนลง