หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง : www.thungtor.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ

   
  นายปิยะกานต์ เกื้อจันทร์  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  
     
 
-ว่าง- นางสาวเสาวนีย์ ไวยรัตน์  นายพยุงศักดิ์  สมจริง
หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองคลัง ผอ.กองช่าง
  โทร. 090- 9232899 โทร. 081- 7887759
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 267322 คน ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563